HYDRONICPACK

CÁC CHỨC NĂNG

Hydronicpack® đó là một phần mềm toàn năng nhất để thiết kế các hệ thống nước làm mát và sưởi.

Phần mềm này làm việc trong môi trường đồ họa BricsCAD Pro/Platinum/BIM và AutoCAD.

Các lý do mà những người dùng có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Hydronicpack:
Nó chứa một nhóm đầy đủ tất cả các chức năng kỹ thuật
Quản lý các thư viện tham số của các thiết bị
Công cụ để tạo ra các mô tả và kích cỡ

Thiết kế các tòa nhà nhiều tầng cùng với việc sử dụng nhiều hình vẽ

TỰ ĐỘNG CHỌN ĐƯỜNG KÍNH

Người dùng định nghĩa các quy tắc hình vẽ riêng của mình cho các vật liệu…

ĐẶT CÁC VAN

Các van ngắt, van điều chỉnh hay van cân bằng của các đầu cuối, ví dụ như của điều…

TÍNH TOÁN THỦY LỰC

Sau khi nối tất cả các đầu cuối và các nguồn, đặt các bộ phận lắp ráp và dùng chức…

Sự đơn giản của sáu chức năng chính theo hình vẽ
KẾT NỐI

Nối nhanh các phần của lắp đặt không cần chọn các bộ phận từ thư viện…

ĐẶT VÀO

Sau khi đánh dấu chọn „Tự động lựa chọn đường kính” ở ô cửa sổ „Chỉnh sửa bộ…

THIẾT KẾ LẮP ĐẶT

Cho phép tiến hành lắp đặt một hay nhiều đường ống bằng cách chỉ ra các điểm…

THIẾT KẾ LỐI VÒNG (BYPASS)

Có thể đặt chỗ đi vòng qua với mục đích điều chỉnh thủy lực của thiết kế lắp đặt…

MẶT CẮT

Nó cho khả năng tạo ra mặt cắt của việc lắp đặt dưới một góc tùy ý, các…

MẶT CẮT HỖ TRỢ

Nó cho phép đưa một phần đã chọn của lắp đặt cho ta thấy …

Tập huấn chuyên nghiệp cho những người bắt đầu dùng và những người trình độ cao

Bất kể hoặc bạn đang đi những bước đầu, hay bạn đã là người thiết kế có kinh nghiệm các hệ thống sưởi hay làm mát bằng nước, bạn có thể bắt đầu được tập huấn chuyên nghiệp lúc bạn muốn để nâng cao khả năng của mình và tăng hiệu quả khi sử dụng phần mềm Hydronicpack. Hãy liên hệ với nhóm chúng tôi và lập kế hoạch tập huấn của mình:

Địa chỉ e-mail:

Skype:

Số điện thoại: