HYDRONICPACK

PROJEKTUJ BYPASS

Można wstawić bypass w celu regulacji hydraulicznej zaprojektowanych instalacji. Połączenie poprzez bypass zostanie wstawione po wyborze punktów na rurach zasilania i powrotu w wybranym systemie chłodniczym lub grzewczym.