HYDRONICPACK

PROJEKTUJ INSTALACJĘ

Umożliwia prowadzenie instalacji jednorurowych oraz wielorurowych poprzez wskazanie punktów jej przebiegu. W tracie rysowania można dowolnie zmieniać średnice rurociągów, ich rzędną wysokości, oraz odległość pomiędzy rurami przy projektowaniu systemów wielorurowych. Możliwe jest również wstawianie pionów poprzez wykorzystanie opcji „Rysuj teraz” poprzedzone wskazaniem punktu startowego i wpisaniem rzędnej wysokości, na której pion ma się kończyć. Używając opcji „Nachylenie rury” możliwe jest rysowanie przewodów rurowych z określonym spadkiem.