HYDRONICPACK

MẶT CẮT HỖ TRỢ

Nó cho phép đưa một phần đã chọn của lắp đặt cho ta thấy – hình chiếu mặt cắt hỗ trợ dưới một góc tùy ý để làm ta dễ dàng vẽ thêm bộ phận đang thiếu của hệ thống hay kiểm tra trước các chỗ mâu thuẫn không thấy được.