HYDRONICPACK

WSTAWIANIE

Po zaznaczeniu opcji „Automatyczny dobór średnicy” w oknie „Modyfikacji elementu” podczas wstawiania zaworów, pomp lub akcesoriów wybrane elementy zostaną odpowiednio dobrane zgodnie ze zmieniającymi się średnicami przewodów rurowych. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona do połączenia wybranych elementów z przewodami rurowymi wykorzystane zostaną, elementy redukcyjne i adaptery.