HYDRONICPACK

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Po połączeniu wszystkich terminali i źródeł, wstawieniu armatury oraz włączeniu opcji „Automatyczny dobór średnic” program wykonuje pełne obliczenia hydrauliczne (dla podstawowych rozwiązań projektowych), dobiera średnice rurociągów, definiuje wielkości i nastawy zaworów regulacyjnych oraz równoważących.