FLM

LỰA CHỌN CHI TIẾT

Khi thiết kế bạn sẽ chọn lần lượt các thiết bị lắp đặt từ thư viện được trình bày theo ba cách:

– theo cách riêng của các nhà sản xuất,

– theo định nghĩa loại thiết bị do Fluid Desk soạn thảo và

– theo cách định nghĩa riêng của người sử dụng – có thể tạo ra các thư mục riêng phù hợp với chuẩn đang áp dụng của phòng thiết kế hay đơn giản là theo thói quen.