HYDRONICPACK

AUTOMATYCZNY DOBÓR ŚREDNIC

Użytkownik definiuje własne reguły rysunkowe dla wybranych materiałów, z których wykonane są rurociągi i na tej podstawie program dobiera średnice zaprojektowanej instalacji.