HYDRONICPACK

WSTAWIANIE ZAWORÓW

Zawory odcinające, regulacyjne lub równoważące terminali np. klimakonwektorów wentylatorowych – w przypadku których należy najpierw dokonać konfiguracji kryteriów doborowych, wstawione są automatyczne, co znacząco zwiększa efektywność projektowania.