VENTPACK

CÁC CHỨC NĂNG

Ventpack® là một phần mềm CAD & BIM hiệu suất cao nhất để hỗ trợ việc thiết kế các hệ thống quạt thông gió, điều hòa và thông gió khi có hỏa hoạn.

Phần mềm này làm việc trong môi trường đồ họa BricsCAD Pro/Platinum/BIM và AutoCAD.

Các lý do mà Ventpack gây ấn tượng
Nó chứa một nhóm đầy đủ hết các chức năng kỹ thuật
Quản lý các thư viện tham số của các thiết bị
Công cụ để tạo ra các mô tả, đánh số và kích cỡ

Tính toán thủy lực và lập ra báo cáo

Tính độ ồn trong mạng các ống dẫn và lập ra báo cáo

Thiết kế các tòa nhà nhiều tầng cùng với việc sử dụng nhiều hình vẽ

Sử dụng thành thạo phần mềm chỉ trong một ngày làm việc

Chỉ cần vài chức năng đơn giản và theo cảm tính cùng chưa đầy một ngày tập huấn để có thể bắt đầu thiết kế các hệ thống thông gió phức tạp. Hãy liên hệ với đội ngũ chúng tôi và lên kế hoạch tập huấn để bạn được thuyết phục:

Địa chỉ e-mail:        support@fluid-desk.com

Skype:      FLUID DESK SUPPORT

Số điện thoại   +48 609 85 98 62

Sự đơn giản của sáu chức năng chính để vẽ các hệ thống thông gió:
KẾT NỐI

Nối nhanh các phần của lắp đặt không cần chọn các bộ phận từ thư viện.

ĐẶT VÀO

Cho phép đặt bộ phận đã chọn từ thư viện vào chỗ đã cho trên đoạn thẳng của…

VẼ LIÊN TỤC

Cho phép tiến hành lắp đặt một hay nhiều đường ống bằng cách chỉ ra các điểm…

THEO DÕI

Nó cho phép vẽ lắp đặt với việc giữ khoảng cách cố định đã chọn trước, ví dụ như cách…

MẶT CẮT THÔNG MINH

Nó cho khả năng tạo ra mặt cắt của việc lắp đặt dưới một góc tùy ý, các bộ…

MẶT CẮT HỖ TRỢ

Nó cho phép đưa một phần đã chọn của lắp đặt cho ta thấy – hình chiếu mặt cắt hỗ…