FLM

CÁC CHỨC NĂNG

FLM là một công cụ rất tiền tiến để quản lý các tham số của thư viện các thành phần lắp đặt đảm bảo việc tiếp cận tới danh mục (catalog) và các vật liệu khuyến mãi của các nhà sản xuất.

FLM được phổ biến miễn phí. Phần mềm này làm việc trong môi trường đồ họa BricsCAD Pro/Platinum/BIM và AutoCAD

Sáu chức năng chính của FLM
LỰA CHỌN CHI TIẾT

Khi thiết kế bạn sẽ chọn lần lượt các thiết bị lắp đặt từ thư viện được…

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC CHI TIẾT

Một bộ cấu hình rộng của các chi tiết và các thiết bị phù hợp với các chào hàng…

QUẢN LÝ CẢNH NHÌN THẤY

Các chi tiết và thiết bị trong thư viện FLM có thể được chỉ ra bằng cảnh…

BẢN TỔNG HỢP CÁC VẬT LIỆU

Bản tống hợp các vật liệu được lập ra trên cơ sở các chi tiết…

QUẢN LÝ CÁC HỆ THỐNG

Nó cho phép tạo, chỉnh sửa các hệ thống và các hệ thống phụ cùng…

ĐÁNH SỐ VÀ KÍCH CỠ

Mỗi chi tiết ghi trong FLM có thể được mô tả và cho kích cỡ nhờ các bảng…