HYDRONICPACK

PRZEKRÓJ

Daje możliwość tworzenia przekrojów instalacji pod dowolnym kątem, a elementy pokazane w utworzonym widoku są wyłączone ze specyfikacji.