FLM

QUẢN LÝ CÁC HỆ THỐNG

Nó cho phép tạo, chỉnh sửa các hệ thống và các hệ thống phụ cùng với việc gán cho chúng các thuộc tính có liên quan tới phương pháp trình bày trên đồ họa, cách đánh số hay kích cỡ v.v..