FLM

QUẢN LÝ CẢNH NHÌN THẤY

Các chi tiết và thiết bị trong thư viện FLM có thể được chỉ ra bằng cảnh nhìn thấy khác nhau – cả 2 chiều lẫn 3 chiều. Giiar pháp này cho phép nhìn thấy hình của các thiết kế lắp đặt và tạo điều kiện phát hiện các mâu thuẫn ở các phần quan trọng của bản thiết kế như đường trục, trần treo, buồng máy v.v..Cũng có các hình nhìn thấy hai chiều và ba chiều có độ phân giải cao HLR được đưa vào để tối ưu hóa bản thiết kế khi đem in.