HYDRONICPACK

FUNKCJE

Hydronicpack® to najbardziej wszechstronne oprogramowanie do projektowania wodnych systemów chłodniczych i grzewczych.

Program pracuje w środowisku graficznym BricsCAD Pro/Platinum/BIM oraz AutoCAD.

Powody, dla których wytrawni użytkownicy korzystają z Hydronicpack:
Wyczerpujący zestaw funkcji inżynierskich
Zarządzanie parametrycznymi bibliotekami urządzeń
Narzędzia do tworzenia opisów i wymiarowania

Projektowanie budynków wielopiętrowych z wykorzystaniem wielu rysunków

Automatyczny dobór średnic

Użytkownik definiuje własne reguły automatycznego doboru średnic…

Wstawianie zaworów

Automatyczne wstawianie zaworów regulacyjnych, odcinających…

Obliczenia hydrauliczne

Po połączeniu wszystkich terminali i źródeł oraz wstawieniu zaworów…

Prostota sześciu głównych funkcji rysunkowych
Łączenie

Szybkie łączenie fragmentów instalacji bez konieczności wyboru…

Wstawianie

Po zaznaczeniu opcji „Automatyczny dobór średnicy” w oknie „Modyfikacji elementu”…

Projektuj instalację

Umożliwia projektowanie instalacji poprzez wskazanie punktów jej przebiegu…

Projektuj bypass

Można wstawić bypass w celu regulacji hydraulicznej zaprojektowanych instalacji…

Przekrój

Daje możliwość tworzenia przekrojów instalacji pod dowolnym kątem…

Przekrój pomocniczy

Polega na przeniesieniu wybranego fragmentu instalacji do widoku – rzutu pomocniczego…

Profesjonalne szkolenia dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

Bez względu na to czy stawiasz pierwsze kroki, czy też jesteś już wytrawnym projektantem wodnych systemów grzewczych i chłodniczych możesz w każdej chwili skorzystać z profesjonalnego szkolenia, żeby podnieść swoje umiejętności i zwiększyć efektywność korzystania z Hydronicpack. Skontaktuj się z naszym zespołem i zaplanuj swoje szkolenie: