VENTPACK

KẾT NỐI

Nối nhanh các phần của lắp đặt không cần chọn các bộ phận từ thư viện. Phần mềm khi ta nối các bộ phận lựa chọn và đặt vào đó các dạng khớp nối thu lại thích hợp (khi chuyển từ đường ống thiết diện chữ nhật sang ống thiết diện tròn và ngược lại), các chỗ uốn và các tay đỡ cũng như các đoạn ống thông khí thẳng.