1 z 5

FLUID DESK Sp. z o.o.

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

 

Opracowanie tłumaczenia tekstów będących instrukcjami korzystania z programów FLUID DESK na język wietnamski. Zakres pracy znajduje się w poniższym linku:

 

Zał. 1 – Instrukcja korzystania programu Ventpack – paski narzędziowe wprowadzenie: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/Zal%201-Instrukcja%20korzytania%20z%20programow%20FLUID%20DESK-paski%20narzedziowe%20wprowadzenie-201223.pdf 

Zał. 2 – Instrukcja korzystania programu Ventpack– rozwijany pasek menu: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/Zal%202-Instrukcja%20korzytania%20z%20programu%20Ventpack-rozwijany%20pasek%20menu-201221.pdf

Zał. 3 – Instrukcja korzystania z programów Ventpack – paski narzędziowe: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/Zal%203-Instrukcja%20korzytania%20z%20programu%20Ventpack-paski%20narzedziowe-201221.pdf

Zał. 4 – Instrukcja instalacji programów FLUID DESK: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/Zal%204-Instrukcja%20instalacji%20programow%20FLUID%20DESK.pdf

Zał. 5 – Instrukcja generowania formularzy rejestracyjnych i aktywacji licencji: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/Zal%205-Instrukcja%20generowania%20formularzy%20rejestracyjnych%20i%20aktywacji%20licencji-201223.pdf

Zał. 6 – Instrukcja pobierania i przenoszenia licencji: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/Zal%206-Instrukcja%20przenoszenia%20i%20pobierania%20licencji-201223.pdf

Zał. 7 – Instrukcja korzystania z okna modyfikacji elementów: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/Zal%207-Instrukcja%20korzystania%20z%20okna%20modyfilacki%20elementow-201223.pdf

Zał 8. – Instrukcja korzystania z programu Ventpack – wprowadzenie główne cechy programu: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/Zal%208-Instrukcja%20korzytania%20z%20programu%20Ventpack-wprowadzenie%20glowne%20cechy%20programu-201221.pdf

 

Cena ma uwzględniać 12 miesięczną gwarancją i dwie wersje serwisowe (tj. sporządzenie korekty, jeśli ujawnione zostaną niezgodności) oraz przeniesieniem na FLUID DESK Sp. z o.o. całości udziałów w autorskich prawach majątkowych do opracowania, w tym prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

 

 

Kompletne zapytanie ofertowe można pobrać tutaj: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/ZAPROSZENIE%20DZO-TLUMACZENIE%20INTRUKCJI%20KORZYSTANIA%20Z%20PROGRAMOW-VNM.pdf 

 

 

Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/ZALACZNIK%209-FORMULARZ%20OFERTOWY-TLUMACZENIE%20INTRUKCJI%20KORZYSTANIA%20Z%20PROGRAMOW-VNM.pdf

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 07 stycznia 2021 do godziny 13.00. Ofertę można złożyć pisemnie drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: info@fluid-desk.com.