1 z 5

Ventpack là một phần mềm Mô hình thông tin xây dựng (BIM – Building information modeling) hiệu quả nhất để thiết kế các hệ thống HVAC (heating, ventilation, air conditioning – sưởi, thông gió, điều hòa). Để biết thêm hãy hẹn gặp chúng tôi trực tuyến, khi ấy chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nhiều thứ, trong đó có:

 

  • các thư viện tham số CAD & BIM  chứa các bộ phận chung và sản phẩm của các nhà sản xuất,
  • các chức năng qua hình vẽ dùng tự động hóa quá trình thiết kế như vẽ liên tục, kết nối, thêm phần tử và tạo ra các tiết diện.
  • các tính toán thủy lực mà tính đúng đắn của việc thực hiện đã được khẳng định thông qua trên 100000 các đề án thiết kế đã làm xong.
  • các tính toán việc truyền tiếng ồn trong mạng các đường thông gió.
  • xuất ra các thiết kế ở dạng tập tin .dwg cho rvt và ifc – chức năng đầy đủ của  phần mềm Mô hình thông tin xây dựng BIM
  • có khả năng thiết kế tất cả các hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa HVAC trên một hình vẽ với việc phát hiện ra các xung đột.

Thông tin thêm về vấn đề các chức năng cơ bản của các sản phẩm của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy ở đây:

Nếu bạn quan tâm tìm hiểu về các khả năng của phần mềm của chúng tôi, bạn hãy tải nó từ trang mạng và hãy hỏi về việc tập huấn miễn phí trực tuyến thông qua việc gửi thư điện tử tới địa chỉ support@fluid-desk.com

Nếu bạn đang hoạt động với vai trò chuyên viên tư vấn hệ thống HVAC hoặc cộng tác viên thiết kế hệ thống MEP BIM, chúng tôi kính mời bạn gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE/BECOME%20A%20MEMBER%20OF%20THE%20FLUID%20DESK%20TECHNICAL%20SUPPORT%20TEAM%20IN%20VIETNAM.pdf