1 z 5

FLUID   DESK   Sp. z o.o.

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

 

Opracowanie elementów biblioteki programów FLUID DESK „AHU, FCU and VAV” na rynek amerykański zawierających:

  • projekt slajdów 2D,
  • projekt slajdów 3D,
  • oprogramowanie parametrycznego modelu 3D wraz z kodem źródłowym geometrii w języku C++ i dokumentacją kodu,

 

z 12 miesięczną gwarancją i dwoma wersjami serwisowymi oraz przeniesieniem na FLUID DESK Sp. z o.o. całości udziałów w autorskich prawach majątkowych do opracowania, w tym prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego dla urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym dostępnym do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE-USA/FD-ZAPYTANIE%20OFERTOWE-USA-OPRACOWANIE%20ELEMENTOW%20BIBLIOTEK-AHU-FCU-VAV-2019.07.22.pdf

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE-USA/FD-ZALACZNIK%20NR%201-FORMULARZ%20OFERTOWY.pdf

 

Ofertę należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2019 do godziny 13.00. Ofertę można złożyć pisemnie drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: info@fluid-desk.com.