1 z 5

FLUID   DESK   Sp. z o.o.

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

 

Przegląd i opracowanie logotypów serwisu Partshelf24 – www.partshelf24.com oraz ikon programów FLUID DESK: Ventpack, Hydronicpack, FLM, Project Explorer i SLD, w związku z planowaną ekspansją na rynku amerykańskim, które należy przygotować w formie grafik wektorowych 32-bitowych w poniżej określonych rozdzielczościach:

  • 16 x 16,
  • 24 x 24,
  • 32 x 32,
  • 48 x 48,
  • 64 x 64,
  • 96 x 96,
  • 128 x 128,
  • 256 x 256.

 

Oferta musi uwzględniać obowiązek przeniesienia na FLUID DESK Sp. z o.o. całości udziałów w autorskich prawach majątkowych do opracowania, w tym prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Szczegóły zostały opisane w zapytaniu ofertowym dostępnym do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE-USA/FD-ZAPYTANIE%20OFERTOWE-USA-PRZEGLAD%20LOGOTYPOW%20PARTSHELF24-2019.07.22.pdf

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: https://www.fluid-desk.com/FD-ZAPYTANIE_OFERTOWE-USA/FD-ZALACZNIK%20NR%201-FORMULARZ%20OFERTOWY.pdf

 

Ofertę należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2019 do godziny 13.00. Ofertę można złożyć pisemnie drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: info@fluid-desk.com.