1 z 5

ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NARZĘDZI FLUID DESK

Nowy instalator wersji 4.0 dla AutoCAD 2018!

Przekazujemy Państwu najnowszy instalator oprogramowania FLUID DESK pracujący w środowisku graficznym AutoCAD 2018!

Rys. 1. Ventpack 4.0 w środowisku graficznym AutoCAD 2018
Rys. 2. Hydronicpack 4.0 w środowisku graficznym AutoCAD 2018

Ventpack i Hydronicpack odznaczają się dużą efektywnością projektowania instalacji HVAC, szerokim i możliwościami tworzenia zestawień materiałowych i obliczeń hydraulicznych oraz akustycznych, a dzięki platformie PartShelf24.com przyspieszają proces tworzenia ofert i przygotowywania zamówień.

Ponadto posiadając cały pakiet oprogramowania FLUID DESK obejmujący FLM, Ventpack. Hydronicpack i Eksplorator Projektu, użytkownicy mogą:

  • korzystać z parametrycznych biblioteki elementów i urządzeń wiodących producentów przygotowanych w technologii CAD & BIM,
  • tworzyć projekty wielokondygnacyjne zarówno w modelu 2D jak i 3D,
  • projektować instalacje kompleksowe obejmujące systemy wentylacyjne, chłodnicze i grzewcze.
Rys, 3. Eksport elementów Ventpack 4.0
Rys. 4. FLM 4.0 - Biblioteki elementów
Rys . 5. Elementy Ventpack 4.0 w formacie .IFC

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.fluid-desk.com, na której mają Pastwo dostęp do wszystkich instalatorów wersji 4.0 dla środowiska graficznego AutoCAD 2013-2018!