1 z 5

Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2021 FLUID DESK Sp. z o.o. dokonała wyboru wykonawcy tłumaczenia instrukcji korzystania z programów FLUID DESK na język wietnamski – dotyczy zaproszenia do składania ofert opublikowanego w dniu 30.12.2020: https://www.fluid-desk.com/news/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-opracowanie-tlumaczenia-instrukcji-korzystania-z-programow-fluid-desk-na-jezyk-wietnamski/

 

Dostawcą usługi będzie firma LINGUA LAB s.c W. Szyszkiewicz, M. Dembińska z siedzibą w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 8A/3.