Oszczędzaj czas korzystając z funkcji Ciągłe Rysowanie w Ventpack i Hydronicpack

Jednym kliknięciem zmieniaj trasy przebiegu instalacji, rzędne wysokości, przekroje przewodów, wstawiaj kształtki, obejścia i bypassy.

Zależy Ci na przyspieszeniu pracy podczas projektowania instalacji? Chcesz w zautomatyzowany sposób zmieniać wysokość prowadzenia przewodów, szybko rysować obejścia i bypassy, zmieniać przekroje poprzeczne i wstawiać trójniki bez konieczności wybierania kolejnych kształtek z biblioteki? Zacznij korzystać z funkcji ciągłego rysowania i przekonaj się, że twoja praca może być jeszcze bardziej efektywna! https://youtu.be/xPVviixMTY4 Oszczędzaj czas projektując zaawansowane instalacje HVAC w technologii CAD & BIM z narzędziami FLUID DESK! https://youtu.be/pOZBbPi85Cc
Informujemy, że FLUID DESK Sp. z o. o. otrzymała grant dla Projektu nr PMT/0040/1N/2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, której przedmiotem jest udzielenie wsparcia między innymi na opracowanie strategii ekspansji FLUID DESK Sp. z o.o. na rynku USA.

Display on page:

2 5 10 15 25