1 z 5

FLUID   DESK   Sp. z o.o.

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

 

Opracowanie elementów biblioteki programów FLUID DESK „PUMPS ” na rynek japoński zawierające:

  • projekt slajdów 2D,
  • projekt slajdów 3D,
  • oprogramowanie parametrycznego modelu 3D wraz z kodem źródłowym geometrii w języku C++ i dokumentacją kodu,

 

z 12 miesięczną gwarancją i dwoma wersjami serwisowymi oraz przeniesieniem na FLUID DESK Sp. z o.o. całości udziałów w autorskich prawach majątkowych do opracowania, w tym prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, dla komponentów i urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym dostępnym do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe:https://fluid-desk.com/wp-content/uploads/ZAPROSZENIE%20DZO-FD-PUMPS-JNP-2020.12.28.pdf 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: https://fluid-desk.com/wp-content/uploads/ZA%c5%81ACZNIK%201.%20FORMULARZ%20OFERTOWY-%20PUMPS-JNP.pdf

 

Ofertę należy złożyć do dnia 5 stycznia 2021 do godziny 13.00. Ofertę można złożyć pisemnie drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: info@fluid-desk.com.