HYDRONICPACK

PROJEKTUJ INSTALACJĘ

Umożliwia prowadzenie instalacji poprzez wskazanie punktów jej przebiegu. W tracie rysowania można dowolnie zmieniać wymiary przekroju poprzecznego rurociągów, ich rzędną wysokości, oraz odległość pomiędzy rurami. Program pozwala na prowadzenie kilku rur jednoczenie z możliwością zmiany technologii ich wykonania.