Polityka Prywatno┼Ťci

Poni┼╝sza Polityka Prywatno┼Ťci okre┼Ťla zasady zapisywania i uzyskiwania dost─Öpu do danych na Urz─ůdzeniach U┼╝ytkownik├│w korzystaj─ůcych z Serwisu do cel├│w ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownik├│w, kt├│re zosta┼éy podane przez nich osobi┼Ťcie i dobrowolnie za po┼Ťrednictwem narz─Ödzi dost─Öpnych w Serwisie.

Poni┼╝sza Polityka Prywatno┼Ťci jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Regulaminu Serwisu, kt├│ry okre┼Ťla zasady, prawa i obowi─ůzki U┼╝ytkownik├│w korzystaj─ůcych z Serwisu.

┬ž1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy “PartShelf24” dzia┼éaj─ůcy pod adresem https://nety.pl

 • Serwis zewn─Ötrzny – serwisy internetowe partner├│w, us┼éugodawc├│w lub us┼éugobiorc├│w wsp├│┼épracuj─ůcych z Administratorem

 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma “FLUID DESK Sp. z o.o.”, prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç pod adresem: ul. Prosta 2b, ┼üozienica, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8522350387, o nadanym numerze KRS: 0000113468, ┼Ťwiadcz─ůca us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem Serwisu

 • U┼╝ytkownik – osoba fizyczna, dla kt├│rej Administrator ┼Ťwiadczy us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem Serwisu.

 • Urz─ůdzenie – elektroniczne urz─ůdzenie wraz z oprogramowaniem, za po┼Ťrednictwem kt├│rego U┼╝ytkownik uzyskuje dost─Öp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plik├│w zamieszczanych na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika

 • RODO – Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych)

 • Dane osobowe – oznaczaj─ů informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (ÔÇ×osobie, kt├│rej dane dotycz─ůÔÇŁ); mo┼╝liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt├│r─ů mo┼╝na bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio zidentyfikowa─ç, w szczeg├│lno┼Ťci na podstawie identyfikatora takiego jak imi─Ö i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b─ůd┼║ kilka szczeg├│lnych czynnik├│w okre┼Ťlaj─ůcych fizyczn─ů, fizjologiczn─ů, genetyczn─ů, psychiczn─ů, ekonomiczn─ů, kulturow─ů lub spo┼éeczn─ů to┼╝samo┼Ť─ç osoby fizycznej

 • Przetwarzanie – oznacza operacj─Ö lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w spos├│b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak─ů jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz─ůdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl─ůdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes┼éanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost─Öpnianie, dopasowywanie lub ┼é─ůczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przysz┼éego przetwarzania

 • Profilowanie – oznacza dowoln─ů form─Ö zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt├│re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt├│rych czynnik├│w osobowych osoby fizycznej, w szczeg├│lno┼Ťci do analizy lub prognozy aspekt├│w dotycz─ůcych efekt├│w pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa┼ä, wiarygodno┼Ťci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si─Ö

 • Zgoda – zgoda osoby, kt├│rej dane dotycz─ů oznacza dobrowolne, konkretne, ┼Ťwiadome i jednoznaczne okazanie woli, kt├│rym osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, w formie o┼Ťwiadczenia lub wyra┼║nego dzia┼éania potwierdzaj─ůcego, przyzwala na przetwarzanie dotycz─ůcych jej danych osobowych

 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpiecze┼ästwa prowadz─ůce do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dost─Öpu do danych osobowych przesy┼éanych, przechowywanych lub w inny spos├│b przetwarzanych

 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki spos├│b, by nie mo┼╝na ich by┼éo ju┼╝ przypisa─ç konkretnej osobie, kt├│rej dane dotycz─ů, bez u┼╝ycia dodatkowych informacji, pod warunkiem ┼╝e takie dodatkowe informacje s─ů przechowywane osobno i s─ů obj─Öte ┼Ťrodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemo┼╝liwiaj─ůcymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

 • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, kt├│ry niszczy / nadpisuje “dane osobowe” uniemo┼╝liwiaj─ůc identyfikacj─Ö, lub powi─ůzanie danego rekordu z konkretnym u┼╝ytkownikiem lub osob─ů fizyczn─ů.

┬ž2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotycz─ůcych przetwarzania danych, w tym danych osobowych, nale┼╝y kontaktowa─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio z Administratorem.

┬ž3 Rodzaje Plik├│w Cookies

 • Cookies wewn─Ötrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewn─Ötrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwis├│w zewn─Ötrznych. Skrypty Serwis├│w zewn─Ötrznych, kt├│re mog─ů umieszcza─ç pliki Cookies na Urz─ůdzeniach U┼╝ytkownika zosta┼éy ┼Ťwiadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i us┼éugi udost─Öpnione i zainstalowane w Serwisie

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urz─ůdzenia. Po zako┼äczeniu sesji pliki s─ů usuwane z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika.

 • Cookies trwa┼ée – pliki zamieszczane i odczytywane z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika przez Serwis do momentu ich r─Öcznego usuni─Öcia. Pliki nie s─ů usuwane automatycznie po zako┼äczeniu sesji Urz─ůdzenia chyba ┼╝e konfiguracja Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plik├│w Cookie po zako┼äczeniu sesji Urz─ůdzenia.

┬ž4 Bezpiecze┼ästwo sk┼éadowania danych

 • Mechanizmy sk┼éadowania i odczytu plik├│w Cookie – Mechanizmy sk┼éadowania, odczytu i wymiany danych pomi─Ödzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika a Serwisem s─ů realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przegl─ůdarek internetowych i nie pozwalaj─ů na pobieranie innych danych z Urz─ůdzenia U┼╝ytkownika lub danych innych witryn internetowych, kt├│re odwiedza┼é U┼╝ytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urz─ůdzenie U┼╝ytkownika wirus├│w, koni troja┼äskich oraz innych robak├│w jest tak┼╝e praktycznie niemo┼╝liwe.

 • Cookie wewn─Ötrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie s─ů bezpieczne dla Urz─ůdze┼ä U┼╝ytkownik├│w i nie zawieraj─ů skrypt├│w, tre┼Ťci lub informacji mog─ůcych zagra┼╝a─ç bezpiecze┼ästwu danych osobowych lub bezpiecze┼ästwu Urz─ůdzenia z kt├│rego korzysta U┼╝ytkownik.

 • Cookie zewn─Ötrzne – Administrator dokonuje wszelkich mo┼╝liwych dzia┼éa┼ä w celu weryfikacji i doboru partner├│w serwisu w kontek┼Ťcie bezpiecze┼ästwa U┼╝ytkownik├│w. Administrator do wsp├│┼épracy dobiera znanych, du┼╝ych partner├│w o globalnym zaufaniu spo┼éecznym. Nie posiada on jednak pe┼énej kontroli nad zawarto┼Ťci─ů plik├│w Cookie pochodz─ůcych od zewn─Ötrznych partner├│w. Za bezpiecze┼ästwo plik├│w Cookie, ich zawarto┼Ť─ç oraz zgodne z licencj─ů wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodz─ůcych z Serwis├│w zewn─Ötrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partner├│w zamieszczona jest w dalszej cz─Ö┼Ťci Polityki Prywatno┼Ťci.

 • Kontrola plik├│w Cookie

 • Zagro┼╝enia po stronie U┼╝ytkownika – Administrator stosuje wszelkie mo┼╝liwe ┼Ťrodki techniczne w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Nale┼╝y jednak zwr├│ci─ç uwag─Ö, ┼╝e zapewnienie bezpiecze┼ästwa tych danych zale┼╝y od obu stron w tym dzia┼éalno┼Ťci U┼╝ytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialno┼Ťci za przechwycenie tych danych, podszycie si─Ö pod sesj─Ö U┼╝ytkownika lub ich usuni─Öcie, na skutek ┼Ťwiadomej lub nie┼Ťwiadomej dzia┼éalno┼Ť─ç U┼╝ytkownika, wirus├│w, koni troja┼äskich i innego oprogramowania szpieguj─ůcego, kt├│rymi mo┼╝e jest lub by┼éo zainfekowane Urz─ůdzenie U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy w celu zabezpieczenia si─Ö przed tymi zagro┼╝eniami powinni stosowa─ç si─Ö do zasad zwi─Ökszaj─ůcych ich cyberbezpiecze┼ästwo.

 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, ┼╝e dokonuje wszelkich stara┼ä, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez U┼╝ytkownik├│w by┼éy bezpieczne, dost─Öp do nich by┼é ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia tak┼╝e, ┼╝e dokonuje wszelkich stara┼ä w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utrat─ů, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze┼ä fizycznych jak i organizacyjnych.

┬ž5 Cele do kt├│rych wykorzystywane s─ů pliki Cookie

 • Usprawnienie i u┼éatwienie dost─Öpu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla U┼╝ytkownik├│w
 • Prowadzenie statystyk (u┼╝ytkownik├│w, ilo┼Ťci odwiedzin, rodzaj├│w urz─ůdze┼ä, ┼é─ůcze itp.)

┬ž6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez U┼╝ytkownik├│w s─ů przetwarzane w jednym z nast─Öpuj─ůcych cel├│w:

 • Realizacji us┼éug elektronicznych:
  • Komunikacji Administratora z U┼╝ytkownikami w sprawach zwi─ůzanych z Serwisem oraz ochrony danych
  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

  Dane o U┼╝ytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie s─ů przetwarzane w jednym z nast─Öpuj─ůcych cel├│w:

  • Prowadzenie statystyk
  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

  ┬ž7 Pliki Cookies Serwis├│w zewn─Ötrznych

  Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partner├│w, kt├│rzy mog─ů umieszcza─ç w┼éasne pliki cookies na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika. Pami─Ötaj, ┼╝e w ustawieniach swojej przegl─ůdarki mo┼╝esz sam decydowa─ç o dozwolonych plikach cookies jakie mog─ů by─ç u┼╝ywane przez poszczeg├│lne witryny internetowe. Poni┼╝ej znajduje si─Ö lista partner├│w lub ich us┼éug zaimplementowanych w Serwisie, mog─ůcych umieszcza─ç pliki cookies:

  Us┼éugi ┼Ťwiadczone przez podmioty trzecie s─ů poza kontrol─ů Administratora. Podmioty te mog─ů w ka┼╝dej chwili zmieni─ç swoje warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug, polityki prywatno┼Ťci, cel przetwarzania danych oraz spos├│w wykorzystywania plik├│w cookie.

  ┬ž8 Rodzaje gromadzonych danych

  Serwis gromadzi dane o U┼╝ytkownikach. Cze┼Ť─ç danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a cz─Ö┼Ť─ç danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez U┼╝ytkownik├│w w trakcie zapisywania si─Ö do poszczeg├│lnych us┼éug oferowanych przez Serwis.

  Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

  • Adres IP
  • Rozdzielczo┼Ť─ç ekranu
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas sp─Ödzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsy┼éaj─ůcej
  • J─Özyk przegl─ůdarki

  Dane gromadzone podczas rejestracji:

  • Imi─Ö / nazwisko / pseudonim
  • Login
  • Adres e-mail
  • Adres IP (zbierane automatycznie)

  Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

  • Adres e-mail

  Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

  • Imi─Ö i nazwisko / pseudonim
  • Adres e-mail
  • Adres www
  • Adres IP (zbierane automatycznie)

  Cz─Ö┼Ť─ç danych (bez danych identyfikuj─ůcych) mo┼╝e by─ç przechowywana w plikach cookies. Cze┼Ť─ç danych (bez danych identyfikuj─ůcych) mo┼╝e by─ç przekazywana do dostawcy us┼éug statystycznych.

  ┬ž9 Dost─Öp do danych osobowych przez podmioty trzecie

  Co do zasady jedynym odbiorc─ů danych osobowych podawanych przez U┼╝ytkownik├│w jest Administrator. Dane gromadzone w ramach ┼Ťwiadczonych us┼éug nie s─ů przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

  Dost─Öp do danych (najcz─Ö┼Ťciej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mog─ů posiada─ç podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i us┼éug niezb─Ödnych do prowadzenia serwisu tj.:

   ┬ž10 Spos├│b przetwarzania danych osobowych

   Dane osobowe podane dobrowolnie przez U┼╝ytkownik├│w:

   • Dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane poza Uni─Ö Europejsk─ů, chyba ┼╝e zosta┼éy opublikowane na skutek indywidualnego dzia┼éania U┼╝ytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, ┼╝e dane b─Öd─ů dost─Öpne dla ka┼╝dej osoby odwiedzaj─ůcej serwis.
   • Dane osobowe nie b─Öd─ů wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
   • Dane osobowe nie b─Öd─ů odsprzedawane podmiotom trzecim.

   Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

   • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) b─Öd─ů przekazywane poza Uni─Ö Europejsk─ů.
   • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie b─Öd─ů wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
   • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie b─Öd─ů odsprzedawane podmiotom trzecim.

   ┬ž11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

   Serwis gromadzi i przetwarza dane U┼╝ytkownik├│w na podstawie:

   • Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych)
    • art. 6 ust. 1 lit. a
     osoba, kt├│rej dane dotycz─ů wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych cel├│w
    • art. 6 ust. 1 lit. b
     przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy
    • art. 6 ust. 1 lit. f
     przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
   • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
   • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

   ┬ž12 Okres przetwarzania danych osobowych

   Dane osobowe podane dobrowolnie przez U┼╝ytkownik├│w:

   Co do zasady wskazane dane osobowe s─ů przechowywane wy┼é─ůcznie przez okres ┼Ťwiadczenia Us┼éugi w ramach Serwisu przez Administratora. S─ů one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia us┼éug (np. usuni─Öcie zarejestrowanego konta u┼╝ytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

   Wyj─ůtek stanowi sytuacja, kt├│ra wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych cel├│w dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator b─Ödzie przechowywa┼é wskazane dane, od czasu ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapis├│w regulaminu serwisu przez U┼╝ytkownika

   Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

   Anonimowe dane statystyczne, niestanowi─ůce danych osobowych, s─ů przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

   ┬ž13 Prawa U┼╝ytkownik├│w zwi─ůzane z przetwarzaniem danych osobowych

   Serwis gromadzi i przetwarza dane U┼╝ytkownik├│w na podstawie:

   • Prawo dost─Öpu do danych osobowych
    U┼╝ytkownikom przys┼éuguje prawo uzyskania dost─Öpu do swoich danych osobowych, realizowane na ┼╝─ůdanie z┼éo┼╝one do Administratora

   • Prawo do sprostowania danych osobowych
    U┼╝ytkownikom przys┼éuguje prawo ┼╝─ůdania od Administratora niezw┼éocznego sprostowania danych osobowych, kt├│re s─ů nieprawid┼éowe lub / oraz uzupe┼énienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na ┼╝─ůdanie z┼éo┼╝one do Administratora

   • Prawo do usuni─Öcia danych osobowych
    U┼╝ytkownikom przys┼éuguje prawo ┼╝─ůdania od Administratora niezw┼éocznego usuni─Öcia danych osobowych, realizowane na ┼╝─ůdanie z┼éo┼╝one do AdministratoraW przypadku kont u┼╝ytkownik├│w, usuni─Öcie danych polega na anonimizacji danych umo┼╝liwiaj─ůcych identyfikacj─Ö U┼╝ytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy U┼╝ytkownik dopu┼Ťci┼é si─Ö naruszenia Regulaminu czy dane zosta┼éy pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
    W przypadku us┼éugi Newsletter, U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnego usuni─Öcia swoich danych osobowych korzystaj─ůc z odno┼Ťnika umieszczonego w ka┼╝dej przesy┼éanej wiadomo┼Ťci e-mail.

   • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    U┼╝ytkownikom przys┼éuguje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych, realizowane na ┼╝─ůdanie z┼éo┼╝one do Administratora

   • Prawo do przenoszenia danych osobowych
    U┼╝ytkownikom przys┼éuguje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotycz─ůcych U┼╝ytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego, realizowane na ┼╝─ůdanie z┼éo┼╝one do Administratora

   • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
    U┼╝ytkownikom przys┼éuguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 21 RODO, realizowane na ┼╝─ůdanie z┼éo┼╝one do Administratora

   • Prawo wniesienia skargi
    U┼╝ytkownikom przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych.

   ┬ž14 Kontakt do Administratora

   Z Administratorem mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö w jeden z poni┼╝szych sposob├│w

   • Adres pocztowy – FLUID DESK Sp. z o.o., ul. Prosta 2b, ┼üozienica

   • Adres poczty elektronicznej – support@fluid-desk.com

   • Po┼é─ůczenie telefoniczne – +48 609 79 96 55

   • Formularz kontaktowy – dost─Öpny pod adresem: https://www.fluid-desk.com/kontakt/

   ┬ž15 Wymagania Serwisu

   • Ograniczenie zapisu i dost─Öpu do plik├│w Cookie na Urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika mo┼╝e spowodowa─ç nieprawid┼éowe dzia┼éanie niekt├│rych funkcji Serwisu.

   • Administrator nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za nieprawid┼éowo dzia┼éaj─ůce funkcje Serwisu w przypadku gdy U┼╝ytkownik ograniczy w jakikolwiek spos├│b mo┼╝liwo┼Ť─ç zapisywania i odczytu plik├│w Cookie.

   ┬ž16 Linki zewn─Ötrzne

   W Serwisie – artyku┼éach, postach, wpisach czy komentarzach U┼╝ytkownik├│w mog─ů znajdowa─ç si─Ö odno┼Ťniki do witryn zewn─Ötrznych, z kt├│rymi W┼éa┼Ťciciel serwisu nie wsp├│┼épracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mog─ů by─ç niebezpieczne dla Twojego Urz─ůdzenia lub stanowi─ç zagro┼╝enie bezpiecze┼ästwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zawarto┼Ť─ç znajduj─ůc─ů si─Ö poza Serwisem.

   ┬ž17 Zmiany w Polityce Prywatno┼Ťci

   • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci bez konieczno┼Ťci informowania o tym U┼╝ytkownik├│w w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plik├│w Cookie.

   • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje U┼╝ytkownik├│w posiadaj─ůcych konta u┼╝ytkownika lub zapisanych do us┼éugi newsletter, za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapis├│w. Dalsze korzystanie z us┼éug oznacza zapoznanie si─Ö i akceptacj─Ö wprowadzonych zmian Polityki Prywatno┼Ťci. W przypadku w kt├│rym U┼╝ytkownik nie b─Ödzie si─Ö zgadza┼é z wprowadzonymi zmianami, ma obowi─ůzek usun─ů─ç swoje konto z Serwisu lub wypisa─ç si─Ö z us┼éugi Newsletter.

   • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatno┼Ťci b─Öd─ů publikowane na tej podstronie Serwisu.

   • Wprowadzone zmiany wchodz─ů w ┼╝ycie z chwil─ů ich publikacji.