VENTPACK

PRZEKRÓJ POMOCNICZY

Polega na przeniesieniu wybranego fragmentu instalacji do widoku – rzutu pomocniczego wykonanego pod dowolnym kątem po to, aby ułatwić dorysowanie brakującej części systemu lub zweryfikować wcześniej niewidoczne kolizje.