VENTPACK

ŁĄCZENIE

Szybkie łączenie fragmentów instalacji bez konieczności wyboru elementów z biblioteki. Program przy łączeniu elementów dobiera i wstawia odpowiednie kształtki redukcyjne (przy przejściu z przewodów prostokątnych na okrągłe i odwrotnie), fleksy i odsadzki, a także odcinki proste przewodów wentylacyjnych.