FLM

ZARZĄDZANIE WIDOKAMI

Elementy i urządzenia w bibliotekach FLM mogą być pokazywane w różnych widokach – zarówno 2D jak i 3D. Takie rozwiązania pozwalają na wizualizacje zaprojektowanych instalacji oraz umożliwiają wykrycie kolizji w newralgicznych częściach projektu takich jak np. szachty, sufity podwieszane, maszynownie, etc. Dostępne są także widoki 2D HLR oraz 3D HLR , które zostały wprowadzone w celu optymalizacji projektów do druku.