FLM

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI

Umożliwia tworzenie, modyfikacje systemów i podsystemów oraz nadawanie im atrybutów związanych ze sposobami reprezentacji graficznej , numerowaniem, wymiarowaniem itp.