FLM

WYBÓR ELEMENTU

Projektując wybierasz kolejnej elementy instalacji z bibliotek, które prezentowane są na trzy sposoby:

– według konwencji własnej producentów,

– według definicji typów urządzeń opracowanej przez Fluid Desk oraz

– w sposób zdefiniowany przez użytkownika – można tworzyć własne foldery odpowiadające standardom pracowni projektowej lub po prostu przyzwyczajeniom.