FLM

WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTU

Szybki konfigurator elementów i urządzeń zgodnych z ofertą producencką umożliwia przeglądanie i modyfikację całych typoszeregów produktów.
Przed wstawieniem elementu lub urządzenia na rysunek użytkownik modyfikuje jego parametry (wymiary, moc urządzenia, akcesoria itp.) wybierając je z listy rozwijanej bądź zaznaczając poszczególne opcje.