FLM

NUMERACJA I WYMIAROWANIE

Każdy z elementów wyspecyfikowanych w FLM może zostać opisany i zwymiarowany za pomocą tabel informacyjnych i odnośników.
Możliwe jest uwzględnienie kilku parametrów urządzenia takich jak wymiary, wysokość na której zawieszony jest element, ciśnienie do zredukowania, prędkość przepływu powietrza, producent ,uwagi.