VENTPACK

CIĄGŁE RYSOWANIE

Ułatwia projektowanie instalacji poprzez wskazanie punktów jej przebiegu. W tracie rysowania można zmienić wymiary przekroju poprzecznego przewodów i ich rzędną wysokości, natomiast przechodząc pomiędzy elementami prostokątnymi a okrągłymi i odwrotnie, program dobiera właściwe kształtki redukcyjne.